Waarom gaat de volgende regering niet bezuinigen?

Iedere huisvrouw weet dat als je een weekje zuinig doet, je aan het eind van de week geld over houdt. Maar politici, boekhouders en ondernemers schijnen dat niet door te hebben.

Vergeten doelen

De regering Rutte heeft in 2014 en 2015 zes miljard euro bezuinigd, om het begrotingstekort van de Nederlandse overheid te dichten. Dus was het de bedoeling dat zij eind 2015 zes miljard euro over zouden houden. Dat had zij ook. Alleen noemde zij het een meevallertje en heeft het gebruikt om de burger een belasting voordeeltje te geven. Waardoor er natuurlijk geen geld meer over bleef voor het begrotingstekort van de overheid.
Sinds de Nederlandse overheid in 1983 budgetfinanciering heeft ingevoerd, heeft zij jaarlijks een begrotingstekort van ongeveer tweehonderd miljoen euro. Alle regeringen in de laatste twee en dertig jaar hebben het streef bedrag van hun bezuinigingen binnen gehaald, maar zij hebben er geen van allen aan gedacht om het geld te gebruiken om het begrotingstekort van de Nederlandse overheid te dichten.
Alle politieke partijen zijn hier sinds april 2016 van op de hoogte.

Bedrijven maken de zelfde fout. Winst = omzet – kosten. Wanneer u bezuinigd verlaagd u uw kosten waardoor uw winst stijgt. Maar die extra winst is eigenlijk de opbrengst van uw bezuinigingen. Wanneer u het gebruikt om de ondernemer of aandeelhouders een (hogere) winst uitkering te geven, blijft er geen geld over om uw verlies te sluiten.

Wanneer gesubsidieerde instellingen bezuinigen hebben zij minder geld nodig. Daardoor houden zij aan het eind van het jaar een deel van hun subsidie over. Dit is niet een meevallertje dat ze terug kunnen geven aan de overheid, maar de opbrengst van hun bezuinigingen, bedoelt om hun begrotingstekort te dichten.

Alsof dit nog niet erg genoeg is verlagen bezuinigingen altijd de omzet.

Omzet verlies door bezuinigingen

De oorzaak van verliezen en het begrotingstekort

De oplossing voor verliezen en het begrotingstekort

Het begrotingstekort van de kerk

Groei van de overheid

Het begrotingstekort van het onderwijs

Startende organisaties

Extra kosten

Het addertje onder het gras

De crisis